"Troska jest istotą pielęgniarstwa." Leninger, 1984

Tel. 61 813 12 11

nzoz@panaceum.poznan.pl

Pon, Wt, Czw: 08.00 - 14.00 Śr: 12.00-18.00; Pt: 08.00-13.00

News

W dniu 13.05.2022 jedna z naszych pielęgniarek, z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki (12.05), uczestniczyła w zajęciach grup przedszkolaków z przedszkola „Tęczowa Kraina” przedstawiając arkana naszego zawodu.
Read more
Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez: 1. wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej; 2. wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych; 3. likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie 
Read more
ZAMÓW PRZEWÓZ: (+48) 505 620 338 mail@przewozniepelnosprawnych.pl http://www.przewozniepelnosprawnych.pl/ Przewóz niepełnosprawnych A.M.K. – specjalistyczny transport sanitarny osób z niepełnosprawnością ruchową samochodami przystosowanymi do przewozu wózka inwalidzkiego.
Read more
Leczenie pacjentów z owrzodzeniem żylnym kończyn dolnych (VLU) Przewodnik postępowania Przewodnik opracowany został przez PAUL HARTMANN AG wyłącznie jako wsparcie dla profesjonalnej opieki zdrowotnej.
Read more
W nawiązaniu do rozmów telefonicznych, które przeprowadzamy z Państwem pragniemy przybliżyć programy, cele, założenia realizowane przez naszą fundację. Prosimy o zapoznanie się z nimi. W razie pytań pozostajemy do dyspozycji. Niepełnosprawność osoby to dla wielu polskich rodzin dramat, nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale też ekonomicznym. Wysokie, koszty leczenia, rehabilitacji, 
Read more
W dniu 25.10.2016 roku pielęgniarki Panaceum mgr Dorota Czajka i mgr Beata Czekała, na zaproszenie Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, brały czynny udział w pierwszym spotkaniu Rady dotyczącym zmian systemowych w opiece zdrowotnej proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Panaceum reprezentowało środowisko samodzielnych podmiotów pielęgniarskich przedstawiając przykład opieki nad pacjentem zarządzanej 
Read more
Profesje najlepiej oceniane ze względu na uczciwość i rzetelność zawodową to naukowcy, pielęgniarki, informatycy oraz nauczyciele i dentyści. Najniżej ocenieni zostali urzędnicy wysokiego szczebla, posłowie i politycy. Lekarze są w środku skali – podaje lutowy sondaż CBOS. Spośród dwudziestu czterech zawodów objętych badaniem CBOS tylko dziesięć uzyskało średnie ocen powyżej 
Read more
Od 01.02.2015 Panaceum s.c. prowadzi pełną elektroniczną dokumentację medyczną tzw. e-dokumentację. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) – zbiór danych, mogący stanowić element systemu informatycznego do obsługi jednostki świadczącej usługi medyczne, przechowujący całość lub wybrane elementy dokumentacji medycznej indywidualnej (odnosząca się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych) i zbiorczej (odnosząca się do 
Read more