Opieka w domu

1. Świadczenia hospicjum domowego dla dorosłych

Zespół, w skład którego wchodzą: lekarze, pielęgniarki, psycholog, fizjoterapeuta obejmują kompleksową opieką pacjentów z chorobą nowotworową, z chorobami mięśnia sercowego, niewydolnością oddechową, chorobami centralnego układu nerwowego, z owrzodzeniem odleżynowym.

Do objęcia opieką niezbędne jest skierowanie od lekarza: rodzinnego, z oddziału szpitalnego, specjalisty.

Personel hospicjum domowego:

 • lekarz Dorota Swoboda – specjalista medycyny paliatywnej
 • lekarz Joanna Nowak – Pasternak - specjalista medycyny paliatywnej
 • lekarz Anna Wache
 • lekarz Agnieszka Smyczyńska
 • lekarz Małgorzata Sobocińska
 • lekarz Ewa Dudziec
 • mgr piel. Magdalena Mendowska – specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
 • piel. Małgorzata Rajczak – specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
 • piel. Maria Kokot
 • piel. Alicja Frąckowiak
 • mgr piel. Arleta Jankowska
 • mgr psychologii Marta Matylla
 • mgr fizjoterapii Joanna Czajka

Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska – tel. 19 675 (Falck)

 

2. Świadczenia pielęgniarki rodzinnej

Pielęgniarka rodzinna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad jednostką, lub całą rodziną. Wykonuje świadczenia zapobiegawcze, diagnostyczne, pielęgnacyjne, lecznicze i rehabilitacyjne.
Pielęgniarkami rodzinnymi w naszym zepole są:

obszar Luboń

 • mgr piel. Dorota Czajka - specjalistka pielęgniarstwa rodzinnego
 • piel. Elżbieta Tecław

3. Świadczenia pielęgniarki domowej opieki długoterminowej

Pielęgniarka domowej opieki długoterminowej obejmuje świadczeniami podopiecznych wymagających wzmożonej działalności opiekuńczej, pielęgnacyjnej i terapeutycznej, spowodowanej przewlekłą i obłożną chorobą, niepełnosprawnością lub wiekiem, niezdolnych do samodzielnej egzystencji stale lub przez dłuższy okres czasu.
Pielęgniarkami domowej opieki długoterminowej w naszym zespole są:

 • mgr piel. Beata Czekała - koordynatorka opieki długoterminowej
 • piel. Iwona Borucka
 • piel. Wiesława Christoph
 • piel. Maria Jancy - specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr piel. Danuta Jezierska
 • piel. Mirosława Kusy
 • mgr piel. Marta Niespodziewańska - specjalistka pielęgniarstwa geriatrycznego
 • piel. Danuta Okonek

4. Standardy pielęgniarskiej domowej opieki długoterminowej opracowane i stosowane w Pielęgniarskim Ośrodku Medycyny Środowiskowo – Rodzinnej „Panaceum”:

 1. Standard domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej nad podopiecznym po amputacji kończyny.
 2. Standard domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej nad podopiecznym w III fazie choroby Alzheimera.
 3. Standard domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej nad podopiecznym w IV i V stadium choroby Parkinsona.
 4. Standard domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej nad podopiecznym w późnym okresie pooperacyjnym lub niekwalifikującym się do ponownej endoprotezo plastyki stawu biodrowego.
 5. Standard domowej opieki pielęgniarskiej nad podopiecznym w niedożywieniu.
 6. Standard domowej opieki pielęgniarskiej nad podopiecznym w starszym wieku z ograniczoną ruchomością, z nietrzymaniem moczu i / lub stolca.
 7. Standard domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej nad podopiecznym w stanie odwodnienia.
 8. Standard domowej opieki pielęgniarskiej długoterminowej nad podopiecznym w zespole otępiennym.
 9. Standard domowej opieki pielęgniarskiej długoterminowej nad podopiecznym z owrzodzeniem podudzi.
 10. Standard domowej opieki pielęgniarskiej długoterminowej nad podopiecznym z reumatoidalnym zapaleniem stawów w III i IV stadium choroby.
 11. Standard domowej opieki pielęgniarskiej długoterminowej nad podopiecznym ze stwardnieniem rozsianym w zaawansowanej fazie w różnych postaciach choroby.
 12. Standard domowej opieki pielęgniarskiej długoterminowej nad podopiecznym z wyłonioną stomią.
 13. Standard domowej opieki pielęgniarskiej długoterminowej nad podopiecznym po dokonanym niedokrwiennym udarze mózgu.
 14. Standard domowej opieki pielęgniarskiej długoterminowej nad podopiecznym po upadku/ z ryzykiem kolejnego upadku.
 15. Standard domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

4. Wykaz procedur postępowania pielęgniarskiego w warunkach domowych stosowanych przez pielęgniarki Pielęgniarskiego Ośrodka Medycyny Środowiskowo – Rodzinnej „Panaceum” w Luboniu

I. Świadczenia higieniczno – pielęgnacyjne:

 1. Słanie łóżka z podopiecznym, zmiana bielizny pościelowej (całkowita, częściowa).
 2. Mycie rąk.
 3. Zakładanie rękawiczek ochronnych.
 4. Mycie podopiecznego w łóżku.
 5. Kąpiel podopiecznego w wannie / pod prysznicem.
 6. Mycie głowy w łóżku.
 7. Toaleta jamy ustnej.
 8. Golenie zarostu.
 9. Wymiana worka do moczu.
 10. Podanie basenu (kaczki), zakładanie pieluchomajtek.
 11. Toaleta pośmiertna.

II. Świadczenia pielęgnacyjno – lecznicze:

 1. Karmienie i pojenie podopiecznego.
 2. Założenie, pielęgnowanie, usunięcie zgłębnika żołądkowego.
 3. Karmienie przez sondę żołądkową i przetokę odżywczą.
 4. Pielęgnacja stomii, zmiana woreczka stomijnego.
 5. Wlewka doodbytnicza przeczyszczająca, lecznicza, wlew doodbytniczy, lewatywa.
 6. Założenie suchej rurki do odbytu.
 7. Ręczne wydobycie kału.
 8. Cewnikowanie pęcherza moczowego.
 9. Płukanie pęcherza moczowego.
 10. Oklepywanie.
 11. Nacieranie.
 12. Pielęgnowanie tracheostomii.
 13. Toaleta drzewa oskrzelowego, odsysanie.
 14. Okład zimny.
 15. Okład ciepły.
 16. Założenie i zmiana opatrunku.
 17. Podawanie leków doustnych.
 18. Założenie czopka.
 19. Podanie leków przez skórę.
 20. Inhalacja.
 21. Zakroplenie leku do oka.
 22. Zakroplenie leku do nosa.
 23. Zakroplenie leku do ucha.
 24. Wstrzyknięcie podskórne.
 25. Wstrzyknięcie domięśniowe.
 26. Wstrzyknięcie dożylne.
 27. Kroplowy wlew dożylny.
 28. Założenie i pielęgnowanie obwodowego kontaktu żylnego.
 29. Zdejmowanie szwów.
 30. Podawanie tlenu.
 31. Bańki lekarskie.

III. Świadczenia usprawniające:

 1. Ćwiczenia gimnastyczne bierne.
 2. Ćwiczenia gimnastyczne czynne.
 3. Pomoc przy siadaniu w łóżku.
 4. Pomoc przy wstawaniu z łóżka.
 5. Gimnastyka oddechowa.
 6. Drenaż ułożeniowy.
 7. Zmiana pozycji ułożeniowej w łóżku.
 8. Hartowanie kikuta amputowanej kończyny.
 9. Kształtowanie kikuta amputowanej kończyny.

IV. Świadczenia diagnostyczne:

 1. Ocena stanu ogólnego podopiecznego.
 2. Pomiar temperatury ciała.
 3. Pomiar i obserwacja oddechu.
 4. Pomiar glukometrem poziomu glikemii w krwi włośniczkowej.
 5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 6. Pomiar i obserwacja tętna.
 7. Obserwacja i pomiar obrzęków.
 8. Bilans płynów.
 9. Pobranie krwi do badań.
 10. Pobranie moczu do badania ogólnego.
 11. Pobranie moczu na posiew.
 12. Pobranie kału do badania.
 13. Pobranie plwociny do badania.
 14. Pobranie wymazu z nosa.
 15. Pobrania wymazu z gardła.
 16. Pobranie wymazu z rany.
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij Akceptuję. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.