Program profilaktyki odleżyn realizowany w Panaceum s.c.

PROGRAM PROFILAKTYKI ODLEŻYN REALIZOWANY W PANACEUM S.C,
Luboń, ul. Cieszkowskiego 2/1B

 

Odleżyna - uszkodzenie skóry i leżących pod nią tkanek aż do kości. Powstaje na skutek długotrwałego lub powtarzającego się ucisku, który powoduje niedotlenienie tkanek, a następnie ich martwicę (Wikipedia)

Każdego pacjenta przyjętego do opieki przez PANACEUM pielęgniarki obejmują programem profilaktyki odleżyn.

W trakcie wywiadu pielęgniarskiego oceniamy pacjenta pod kątem zagrożenia powstaniem odleżyn, stosując skalę Watherloo.


Skala bada obszary:
• budowa/masa ciała w stosunku do wzrostu
• kondycja skóry
• płeć/wiek
• czynność zwieraczy odbytu i cewki moczowej
• aktywność, zdolność przemieszczania się
• apetyt
• choroby neurologiczne i inne
• urazy i zabiegi
• przyjmowane leki


Punkty z pojedynczych kryteriów sumujemy i w ten sposób oceniamy ryzyko zagrożenia odleżynami:
≤10 pkt - brak ryzyka
10 – 14 pkt - niskie ryzyko
15 – 19 pkt - wysokie ryzyko
≥20 pkt - bardzo wysokie ryzyko


W dokumentacji pielęgniarki PANACEUM znajduje się karta: Plan Pielęgnowania, która jest oceną i analizą zaistniałej sytuacji zdrowotnej pacjenta. W zakresie programu, Plan Pielęgnowania jest dokumentem zawierającym ocenę ryzyka powstania odleżyn (skala Watherloo), a jeżeli pacjent już ma odleżynę, to ocenia jej zaawansowanie stosując 5º skalę wg Torranceʼa, wielkość, umiejscowienie (schemat obrazkowy) oraz pozostałe cechy np wysięk (ilość, kolor, zapach). Wszystko to podsumowuje propozycją leczenia i pielęgnowania rany odleżynowej. W procesie leczenia współpracuje z lekarzem POZ/poradnią chirurgiczną odnotowując ten fakt w dokumentacji. Pielęgniarka PANACEUM stosuje w procesie leczenia odleżyny opatrunki specjalistyczne (na receptę - refundacja NFZ). Plan Pielęgnowania jest systematycznie modyfikowany w zależności od postępów leczenia rany.


W zapobieganiu powstania odleżyny pielęgniarka PANACEUM ściśle współpracuje z rodziną/opiekunem chorego, poprzez edukację, instruktaż, w elementach:

• wpływania na aktywność osoby chorej
• regularności zmiany pozycji, pomocy przy zmianie pozycji, częstotliwości
• techniki zmiany pozycji ciała, wyeliminowania bezpośredniego wywierania siły na ciało chorego
• dobrej kontroli objawów (ból, duszność, przykurcze)
• ustabilizowania pozycji ciała chorego za pomocą, dostosowanego do potrzeb, sprzętu
• dostępu powietrza do miejsca ucisku
• obserwacji skóry chorego
• unikania urazów skóry
• stosowania przepuszczającej powietrze bielizny pościelowej i osobistej (włókna naturalne, pozbawione zgrubień, szwów, guzików, krochmalu)
• dbania o paznokcie (krótkie, opiłowane)

Osobie zagrożonej wystąpieniem odleżyny pielęgniarka PANACEUM zaleca:

• stosowanie dietę bogatobiałkowej i bogatomineralnej (jeśli nie ma p/wskazań medycznych)
• utrzymanie w czystości skóry, miejsca narażone na ucisk dobrze osuszać
• dbanie o suchość i czystość bielizny osobistej i pościelowej
• unikanie skaleczeń i zranień
• nie stosowanie talku, pudru, zasypki oraz spirytusu
• stosowanie poduszek i materacy przeciwodleżynowych
• regularne zmienianie pozycji w łóżku, w ustalonych odstępach czasowych
• stosowanie zabiegów poprawiających ukrwienie skóry
• zwracanie szczególnej uwagi na okolice krocza i odbytu

Zespół pielęgniarski PANACEUM realizuje program profilaktyki odleżyn w następujących aspektach:

• praktycznym
• dydaktycznym
• dokumentacjipraktyczny

Działalność PANACEUM w ramach profilaktyki przeciwodleżynowej polega na:

• propagowaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej zgodnie z przyjętym standardem postępowania przeciwodleżynowego
• prowadzeniu działalności dydaktycznej; członkowie zespołu opracowali poradnik „Przewlekle chory w domu. Gdzie szukać pomocy ? ”, w którym omówiliśmy temat pielęgnacji i leczenia odleżyn
• szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych aktualizujących wiedzę w zakresie zapobiegania i leczenia odleżyn
• współpracy z producentami opatrunków specjalistycznych
• monitorowaniu skuteczności podejmowanych działań w aspekcie zapobiegania odleżynom (dokumentacja pielęgniarska)
• rejestrowanie pacjentów ze zmianami skórnymi, przyjętymi do opieki pielęgniarskiej PANACEUM, po pobycie w stacjonarnych placówkach medycznych i zgłaszanie tymże placówkom o zaistniałym problemie zdrowotnym
• sprawowaniu opieki pielęgniarskiej wg opracowanych procedur postępowania
• wprowadzaniu naukowych metod pielęgnacji
• utrzymaniu / zwiększaniu jakości opieki pielęgniarskiej
• indywidualnej edukacji pacjenta, rodziny, opiekunów
• stałego, systematycznego nadzoru i kontroli pielęgniarskiej dokumentacji medycznej
• prowadzeniu poradnictwa on-line, poprzez stronę internetową www.panaceum.poznan.pl (gotowe porady) i pocztę elektroniczną nzoz@panaceum.poznan.pl (porady indywidualne)
• sporządzaniu, na prośbę lekarza, "Planu pielęgnacji i leczenia ran", w tym odleżynowych
• utworzeniu i działaniu Zespołu Profilaktyki P/odleżynowej. W skład Zespołu wchodzą w pełni profesjonalne pielęgniarki PANACEUM

 

Dyrektor PANACEUM mgr Dorota Czajka
Koordynator Opieki Długoterminowej PANACEUM mgr Beata Czekała

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij Akceptuję. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.