Nasz Zespół

Mgr Dorota Czajka

– Dyrektor Panaceum s.c.
– Koordynator pielęgniarek rodzinnych
– Pielęgniarka rodzinna

Kształcenie:
– Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Kierunek: Pielęgniarstwo,
– kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa środowiskowego,
– specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego,
– studia podyplomowe:
* zarządzanie w opiece zdrowotnej,
* prawo medyczne, bioetyka i socjologia medycyny,
* przygotowanie pedagogiczne.

Doświadczenie:
– 30 lat stażu pracy w pielęgniarstwie
– 25 lat na stanowisku pielęgniarki środowiskowej
– 11 lat na stanowisku dyrektora Panaceum s.c.

11 lat temu nadając firmie pielęgniarskiej nazwę "Panaceum" moim marzeniem było aby nasza opieka pielęgniarska stała się "uniwersalnym lekiem przeciwko wszystkim chorobom". Dzisiaj mogę stwierdzić, że nazwa firmy "sprawdziła się" i jest adekwatna do działań całego personelu. Cieszy mnie, że udało się stworzyć zespół pracowników dbających o wysoki poziom usług i dobrą markę Panaceum. Jestem współwłaścicielem i zarządzam Panaceum s.c. Mimo tego, że kierowanie firmą pochłania dużo czasu, to nie wyobrażam sobie, żebym nie miała bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi. Zawsze znajduję czas dla moich pacjentów. Szczególnie interesuje mnie opieka nad osobami starszymi. To wyjatkowa grupa ludzi, którzy przekazują nam, młodszym, jak pokonywać trudności w kształtowaniu prawdziwie wartościowego życia.Elżbieta Tecław


– Zastępca Dyrektora Panaceum s.c.
– Koordynator opieki paliatywnej i hospicyjnej
– Pielęgniarka rodzinna

Kształcenie:
– Liceum Medyczne im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu,
– kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa rodzinnego,
– kurs kwalifikacyjny opieki paliatywnej,
– dodatkowe kwalifikacje:
* kurs masażu dla zaawansowanych
* kurs dokształcający z podstaw opieki paliatywnej.

Doświadczenie:
– 29 lat stażu pracy pielęgniarskiej,
– 17 lat na stanowisku pielęgniarki rodzinnej,
– 11 lat pracy w zarządzaniu Panaceum s.c.

11 lat temu zakładając firmę Panaceum marzyłam o polepszeniu jakości opieki nad pacjentem w domu. Dzisiaj mogę Państwu przekazać, że moje marzenie się spełnia. Mając profesjonalny zespół pielęgniarski osięgnęłyśmy założony cel. Współzarządzam firmą Panaceum od wielu lat ale nie wyobrażam sobie, żebym nie miała bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi. Jako pielęgniarka spełniam się w opiece nad osobami w ich miejscach zamieszkania. Moim priorytetem zawodowym jest opieka nad osobami terminalnie chorymi. Posiadając wieloletnie doświadczenie zawodowe zawsze jestem gotowa pomóc osobom z problemami zdrowotnymi i ich rodzinom.Iwona Borucka


– Pielęgniarka domowej opieki długoterminowa

Kształcenie:
– Liceum Medyczne w Gnieźnie
– kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

Doświadczenie:
– 21 lat staż pracy pielęgniarskiej
– kilkuletni doświadczenie w opiece nad osobami przewlekle i obłożnie chorymi

Jestem profesjonalistką, dokładną i sumienną w działaniach pielęgniarskich. Swoim optymizmem i radością staram się wspierać chorych i ich rodziny. Zawsze jestem gotowa do podejmowania działań, rozwiązywania problemów zdrowotnych osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. Najwięcej satysfakcji dają mi efekty wykonywanych przez mnie czynności pielęgniarskich.

 Wiesława Christoph


– Pielęgniarka domowej opieki długoterminowej

Kształcenie:
– Liceum Medyczne im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu,
– kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa opieki długoterminowej,
– kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

Doświadczenie:
– 25 lat stażu pracy pielęgniarskiej,
– 3 lata pracy z obłożnie i przewlekle chorymi w "Panaceum".

 

Praca z osobami starszymi i przewlekle chorymi daje mi ogromną satysfakcję zawodową. Podchodzę do swojej pracy z profesjonalizmem, dokładnością, sumiennością co gwarantuje moim podopiecznym świadczenia o najwyższej jakości. Zadowolenie z pracy daje mi zaufanie, którym dażą mnie chorzy i ich rodziny.Mgr Beata Czekała


– Koordynator pielęgniarek opieki długoterminowej
– Pielęgniarka domowej opieki długoterminowej

Kształcenie:
– Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Kierunek: Pielęgniarstwo,
– kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

Doświadczenie:
– 8-letni staż pracy z osobami przewlekle i obłożnie chorymi

Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół osób starszych, między innymi dlatego, że są piękni wewnętrznie. Spełniam się zawodowo opiekując się osobami starszymi (chorymi, niesprawnymi) niosąc ulgę i pomoc. Chętnie dzielę się swoją wiedzą i umiejętnościami z chorym, opiekującą się nim rodziną jak i ze współpracownikami. Jestem otwarta na wiedzę i zawsze staram się znaleźć jak najlepsze rozwiązania dla problemów środowiska osób wymagających opieki.

 Maria Jancy


– Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
– Pielęgniarka domowej opieki długoterminowej

Kształcenie:
– Liceum Medyczne im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu,
– specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego,
– kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa opieki długoterminowej,
– kurs kwalifikacyjny opieki paliatywnej.

Doświadczenie:
– 29 lat stażu pracy pielęgniarskiej,
– 4-letni staż pracy w "Panaceum" z osobami przewlekle chorymi i ich rodzinami

 

Jestem oddana swojej pracy. Chętnie pracuję z ludźmi chorymi i starszymi. Największą satysfakcję czerpię z efektów dobrze wykonanej pielęgnacji, z zadowolenia chorych i ich rodzin.

 Mgr Danuta Jezierska


– Pielęgniarka domowej opieki długoterminowej

Kształcenie:
– Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Kierunek: Pielęgniarstwo,
– kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego.

Doświadczenie:
– 12 lat stażu pracy pielęgniarskiej,
– 6 lat pracy na stanowisku pielęgniarki domowej opieki długoterminowej.

 

Lubię opiekować się ludźmi starszymi, pogłębiać ich wiedzę w zakresie pielęgnacji, samopielęgnacji i radzeniu sobie z niepełnosprawnością. Ogromną radość sprawia mi uśmiech podopiecznego i zadowolenie jego rodziny ze sprawowanej przez mnie opieki.Mirosława Kusy


– Pielęgniarka domowej opieki długoterminowej

Kształcenie:
– Liceum Medyczne im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu,
– kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Doświadczenie:
– 35 lat staż pracy pielęgniarskiej,
– 11 lat pracy z osobami niepełnosprawnymi
Mam długoletnie doświadczenie zawodowe z osobami przewlekle chorymi, które wykorzystuję w opiece nad pacjentami w domu. Praca w środowisku domowym podopiecznego daje mi samodzielność zawodową i umożliwia indywidualne podejście do każdego z nich. Zawsze okazuję empatię i zrozumienie dla problemów chorego i jego środowiska.Mgr Marta Niespodziewańska


– Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego
– Pielęgniarka domowej opieki długoterminowej

Kształcenie:
– Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Kierunek: Pielęgniarstwo,
– specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego.

Doświadczenie:
– 14 lat stażu pracy w pielęgniarstwie,
– 5 lat w opiece nad osobami przewlekle i obłożnie chorymi

Pracuję z ludźmi starszymi wiele lat. Zawsze jestem gotowa udzielić im wszelkiej pomocy, dostarczyć infromacji, wesprzeć rodzinę w opiece nad chorym. Ciągle się dokształcam aby zwiększyć jakość swojej opieki. Satysfakcję z moich działań zawodowych czerpię z poprawy zdrowia podopiecznych.Danuta Okonek


– Pielęgniarka domowej opieki długoterminowej

Kształcenie:
– Medyczne Studium Zawodowe w Warszawie,
– kurs kwalifikacyjny w dziedzinie opieki długoterminowej.

Doświadczenie:
– 21 lat stażu pracy pielęgniarskiej,
– wieloletni staż pracy z osobami starszymi, ciężko chorymi (zakład opiekuńczo-leczniczy, domy pomocy społecznej, domowa opieka długoterminowa).

Praca z osobami chorymi jest dla mnie priorytetem. Poświęcam im dużo czasu, otaczam troską, okazuję zrozumienie dla ich problemów. Cieszę się kiedy moja fachowa pomoc przynosi ulgę cierpiącym i poprawia komfort życia samych chorych jak i ich rodzin.


 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij Akceptuję. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.