"Troska jest istotą pielęgniarstwa." Leninger, 1984

Tel. 61 813 12 11

nzoz@panaceum.poznan.pl

Pon, Wt, Czw: 08.00 - 14.00 Śr: 12.00-18.00; Pt: 08.00-13.00

CBOS: najlepiej oceniamy naukowców, pielęgniarki i dentystów

Profesje najlepiej oceniane ze względu na uczciwość i rzetelność zawodową to naukowcy, pielęgniarki, informatycy oraz nauczyciele i dentyści. Najniżej ocenieni zostali urzędnicy wysokiego szczebla, posłowie i politycy. Lekarze są w środku skali – podaje lutowy sondaż CBOS.

Spośród dwudziestu czterech zawodów objętych badaniem CBOS tylko dziesięć uzyskało średnie ocen powyżej „3”, co oznacza, że w stosunku do przedstawicieli tych zawodów oceny pozytywne przeważają na negatywnymi. Według CBOS, ankietowani uczciwość i rzetelność zawodową ludzi wykonujących różne zawody lub działających w określonych dziedzinach oceniali za pomocą 5-punktowej skali (od „bardzo nisko” do „bardzo wysoko1′), której środek stanowiły oceny „średnio, przeciętnie”

Ponad połowa badanych (55 proc ) wysoko oceniła uczciwość i rzetelność naukowców, w tym 11 proc. bardzo wysoko; 30 proc. średnio, przeciętnie, 2 proc raczej nisko, a 13 proc nie potrafiło wyrazić opinii W skali 1-5 naukowcy uzyskali średnią ocenę 3,75..
Wysoko przez respondentów zostały też ocenione pielęgniarki (59 proc wskazań, w tym 13 proc bardzo wysoko); 33 proc średnio, przeciętnie; 3 proc raczej nisko; 1 proc. bardzo nisko, a 4 proc., nie miało na ten temat zdania, co daje im średnią ocenę 3,71.
Wysoko oceniani są też dentyści Ich uczciwość i rzetelność wysoko oceniło 46 proc. badanych, w tym 7 proc. bardzo wysoko; 42 proc., oceniło ich średnio, przeciętnie; 4 proc raczej nisko; 2 proc. bardzo nisko, a 6 proc. nie potrafiło wyrazić opinii na ich temat, co daje średnią ocenę 3,49.

Nieco powyżej środka skali lokują się także rzemieślnicy, sprzedawcy w sklepach, lekarze, policjanci oraz kupcy
Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 3-10 lutego br na liczącej 1000 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.