"Troska jest istotą pielęgniarstwa." Leninger, 1984

Tel. 61 813 12 11

nzoz@panaceum.poznan.pl

Pon, Wt, Czw: 08.00 - 14.00 Śr: 12.00-18.00; Pt: 08.00-13.00

Polecamy Fundację Świetlik działającą na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo

W nawiązaniu do rozmów telefonicznych, które przeprowadzamy z Państwem pragniemy przybliżyć programy, cele, założenia realizowane przez naszą fundację. Prosimy o zapoznanie się z nimi. W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.
Niepełnosprawność osoby to dla wielu polskich rodzin dramat, nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale też ekonomicznym. Wysokie, koszty leczenia, rehabilitacji, czy zakupu sprzętu często przekraczają możliwości finansowe rodzin osób niepełnosprawnych. W związku z tym, nasza fundacja ŚWIETLIK stworzyła kilka projektów, które skierowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących w szczególności tereny miejsko- wiejskie i wiejskie.
W tym celu realizujemy programy:

  • Fizjoterapia w domu – ponosimy koszty zabiegów wykonywanych przez fizjoterapeutę w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.
  • Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się – pomagamy w doborze sprzętu rehabilitacyjnego oraz pokrywamy koszty zakupu sprzętów takich jak: wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, skutery elektryczne, itp.
  • Aktywizacja osób niepełnosprawnych – informujemy o programach dla osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich.
  • Monitoring wdrażania konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym – chcemy czuwać nad przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych.
  • Ustawa za tyciem z dnia 04,ILI6 – dodaliśmy ten program, by informować o przywilejach jakie on ze sobą niesie i by dotarł on do jak największej grupy społeczeństwa, która pracuje, wychowuje dzieci chore.
  • Transport – zapewniamy przejazd osoby niepełnosprawnej na turnusy rehabilitacyjne lub go po prostu finansujemy.

Jak działamy ?
Kontaktujemy się z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkami Zdrowia w celu przekazania informacji dotyczących programów jakie prowadzimy. Jedynym zadaniem w/w instytucji jest poinformowanie swoich podopiecznych o programach Fundacji oraz przekazania im kontaktu do nas lub ich zgłoszenie.
Obecnie poszukujemy i kierujemy nasz programy do schronisk dla bezdomnych, w których przebywają osoby niepełnosprawne ruchowo. Są to też osoby wykluczone społecznie, którym należy się pomoc. Zadaniem takiego schroniska jest poinformowanie fundacji o potrzebach swoich podopiecznych.

Fundacja stworzyła system pomocy dla osób potrzebujących: informacje otrzymane telefonicznie lub na podstawie wniosków są weryfikowane przez radę fundacji, pod względem ustalonych kryteriów, a następnie zostają podjęte decyzje i ustalenia o pomocy.
Wszelkie koszty na potrzebny sprzęt- całkowicie ponosi fundacja wyłącznie na podstawie faktury VAT. Fundacja zastrzega sobie prawo do określenia kwoty pomocy finansowej oraz zastrzega sobie prawo wyboru osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w programach.

Kryteria przyznawania pomocy:

  • wiek podopiecznych do 75 roku życia;
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • osoba niepełnosprawna ruchowo lub intelektualnie i ruchowo łub niewidoma(całkowicie).

Bliższych informacji można szukać:

Na stronie internetowej: www.fiindacjaswietlikpl
porzez e-mail kontakt@furidacjaswieilikpl |
Telefonicznie: 22 308 13 22, 790 717217

Odpowiemy na każdy e-mail, telefon lub list Postaramy się pomóc każdemu z osób potrzebujących

FUNDACJA ŚWIETLIK
uL Konwiktorska 7/33
00-216 Warszawa
KRS: 0000666060,
Telefon: 22 308 13 22: