"Troska jest istotą pielęgniarstwa." Leninger, 1984

Tel. 61 813 12 11

nzoz@panaceum.poznan.pl

Pon, Wt, Czw: 08.00 - 14.00 Śr: 12.00-18.00; Pt: 08.00-13.00

Jak komunikować się z osobami głuchymi?

SAVOIR – VIVRE WOBEC OSÓB GŁUCHYCH

SPOSOBY NAWIĄZANIA KONTAKTU

  • machanie ręką wykonujemy wyłącznie ru¬chem pionowym dłoni w celu zwrócenia uwagi osoby znajdującej się w pewnej od¬ległości lub stojącej bokiem do rozmówcy.
  • lekkie klepnięcie w obszarze rąk lub ra¬mion rozmówcy jest sygnałem zwrócenia uwagi. Klepnięcie w inną część ciała jest niestosowne i może prowadzić do innych reakcji niż oczekiwana. Osoba głucha klepnięta w okolicach karku może odebrać takie zachowanie za agresywne i obraźliwe.
  • lekkie uderzenie otwartą dłonią w stół jest metodą nawiązania kontaktu wzrokowego w sytuacji, gdy rozmówca spożywa posiłek. To dzięki drganiom przenoszonym przez uderzoną powierzchnię rozmówca orien¬tuje się i odczytuje wibracje jako sygnał zwrócenia uwagi.
  • miganie światłem jest metodą skuteczną przy większej grupie osób. Czynność ta jednoznacznie identyfikowana jest przez osoby głuche jako forma zwrócenia uwagi.
  • poproszenie kogoś o zawołanie innej oso¬by i tym samym zwrócenie jej uwagi jest dobrym sposobem na zawołanie kogoś, kto znajduje się w pewnej odległości. Na zasadzie „łańcuszka” można zwrócić się do osoby stojącej bliżej, jeśli udało się pod¬chwycić jej spojrzenie, aby wezwała osobę znajdująca się w jej sąsiedztwie.

wśród osób głuchych, brak kontaktu wzrokowego pro¬wadzi do blokady komunikacyjnej z ich strony.

Oto dwa przykłady nietaktownych zachowań, jakie mogą mieć miejsce pod-czas komunikacji wizualnej, szczególnie wtedy gdy wykonywane są świadomie:

  • zajmowanie wzroku inną czynnością np. pisaniem, czytaniem, bądź „błądzenie” wzrokiem wokół nie zwracając uwagi na osobę, która stara się rozpocząć dialog.
  • śledzenie wzrokiem dłoni rozmówcy za¬miast patrzenia mu w oczy. Oczy oraz twarz rozmówcy niosą za sobą ogromne znaczenie gramatyczne, które decydują niejednokrotnie o sensie wypowiedzi. Osoby rozpoczynające naukę języka mi¬gowego często popełniają ten błąd.

ZACHOWANIA NIEPRAWIDŁOWE WOBEC OSÓB GŁUCHYCH

 

ZACHOWANIA PRAWIDŁOWE WOBEC OSÓB GŁUCHYCH