"Troska jest istotą pielęgniarstwa." Leninger, 1984

Tel. 61 813 12 11

nzoz@panaceum.poznan.pl

Pon, Wt, Czw: 08.00 - 14.00 Śr: 12.00-18.00; Pt: 08.00-13.00

Poznańskie Pudełko Życia

23 listopada Centrum Inicjatyw Senioralnych rozpoczęło dystrybucję Poznańskiego Pudełka Życia.

Podobne pudełka (czasami w postaci „kopert życia”) funkcjonują już w kilku innych miastach, m.in. w Opolu, Częstochowie i Łodzi. Pudełka można uzyskać w Centrum Inicjatyw Senioralnych, Centrum Informacji Miejskiej i w filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dla seniorów podopiecznych MOPR-u).

Cel

Poznańskie Pudełko Życia ma na celu usprawnienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. W pudełku seniorzy i seniorki znajdą dokładną instrukcję (7 kroków niezbędnych do przygotowania „Poznańskiego Pudełka Życia”), która służy do jak najodpowiedniejszego przygotowania pudełka, tak by mogło jak najlepiej spełniać swoją funkcję.

Karta_informacyjna

W pudełku znajduje się również dwustronna karta informacyjna, która jest kluczowa dla sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej. Karta składa się z dwóch części, które należy wypełnić drukowanymi literami. Aby Poznańskie Pudełko Życia mogło dobrze spełnić swoją funkcję powinno zawierać wiarygodne informacje dotyczące stanu zdrowia seniora (zażywanych leków, chorób, przebytych operacji, alergii). Informacje zawarte w karcie zostaną wykorzystane przez służby ratunkowe w sytuacji konieczności przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej. Dla uwiarygodnienia danych zgromadzonych w medycznej części karty informacyjnej, senior powinien poprosić o jej wypełnienie swojego lekarza rodzinnego, który również winien złożyć pod wypełnioną częścią medyczną swój podpis.

W karcie znajduje się również miejsce na wpisanie danych osób, które senior chciałby powiadomić w razie potrzeby (nagłej hospitalizacji, prośby dotyczącej przekazania kluczy do mieszkania, zaopiekowania się zwierzęciem podczas jego nieobecności).

Naklejka

W pudełku znajduje się również naklejka (tożsama z tą, która widnieje na pudełku), którą należy przykleić w widocznym miejscu, na zewnętrznych drzwiach lodówki.

Ważne
W celu udaremnienia ewentualnych prób oszustwa organizatorzy informują, że Poznańskie Pudełko Życia jest bezpłatne i nikt nie może roznosić ani sprzedawać pudełek po domach.

Organizatorzy

W przygotowaniu Poznańskiego Pudełka Życia udział wzięli: Centrum Inicjatyw Senioralnych, Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego, Narodowy Fundusz Zdrowia, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Wielkopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia. Cenne uwagi wniosła również prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, do niedawna Krajowy konsultant ds. geriatrii.

Szczegółowe informacje: 61 847 21 11.
Koordynator: Miasto Poznań – Centrum Inicjatyw Senioralnych