"Troska jest istotą pielęgniarstwa." Leninger, 1984

Tel. 61 813 12 11

nzoz@panaceum.poznan.pl

Pon, Wt, Czw: 08.00 - 14.00 Śr: 12.00-18.00; Pt: 08.00-13.00

Zasiłki i świadczenia przedemerytalne dla byłych opiekunów osób niepełnosprawnych

Będą zasiłki i świadczenia przedemerytalne dla byłych opiekunów osób niepełnosprawnych

Gazeta Prawna/Rynek Seniora – 25 lutego 2016 11:46

Rozszerzenie grupy osób uprawnionych do zasiłku z urzędu pracy lub świadczenie przedemerytalne o opiekunów, którzy utracili prawo do opieki nad niesamodzielnym krewnym, przewiduje projekt nowelizacji dwóch ustaw. Rocznie pomoc może objąć nawet trzydzieści tysięcy byłych opiekunów – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Chodzi o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o ustawę o świadczeniach przedemerytalnych
Zgodnie z projektem nowelizacji, gdy opiekun zaprzestanie pobierania któregoś ze świadczeń opiekuńczych z powodu śmierci niepełnosprawnego krewnego lub utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności, będzie mógł wnioskować o przyznanie prawa do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego
Pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna będzie zaliczane do okresu 365 dni (w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy), który pozwoli na uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych.

Z kolei opiekun, który skończył 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna), opłacał składki przez co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) i zarejestruje się w ciągu 60 dni od dnia, w którym ustało prawo do opieki nad niesamodzielnym członkiem rodziny, będzie uprawniony do świadczenia przedemerytalnego

Projekt realizuje jeden z postulatów zgłaszanych przez opiekunów osób niepełnosprawnych.

Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych: skąd tyle emocji?
Resort pracy szacuje, że o zasiłki lub świadczenia przedemerytalne będzie ubiegać się rocznie ok 30 tys byłych opiekunów, a koszt wypłat wyniesie ponad 220 min zł

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r
Więcej: www.gazetaprawna.pl