"Troska jest istotą pielęgniarstwa." Leninger, 1984

Tel. 61 813 12 11

nzoz@panaceum.poznan.pl

Pon, Wt, Czw: 08.00 - 14.00 Śr: 12.00-18.00; Pt: 08.00-13.00

Rozwój pielęgniarstwa

Telenursing – Telepielęgniarstwo
Zaawansowane technologie telekomunikacyjne zrewolucjonizowały edukację oraz usługi zdrowotne na świecie, w tym także usługi pielęgniarskie INCP_katalog_paliatywna. Dzięki nim zmniejszyły się odległości dzielące ludzi. Technologie informatyczne zwiększyły możliwość dostępu do informacji o zdrowiu i świadczeniach opieki zdrowotnej jak i samej opieki zdrowotnej, zwłaszcza dla populacji mających utrudniony dostęp do usług medycznych, w tym szczególnie tych z obszarów wiejskich oraz z małych ośrodków miejskich, gdzie dostęp do niektórych świadczeń zdrowotnych jest znikomy lub też niemożliwy. Telemedycyna rozwija się bardzo dynamicznie, obecnie możliwe jest monitorowanie stanu zdrowia pacjentów, ocena jego podstawowych parametrów oraz monitorowanie zagrożeń życia.

Telepielęgniarstwo to wykorzystanie technologii telekomunikacji w pielęgniarstwie, w celu poprawienia poziomu opieki nad pacjentem. Zdefiniowano je także jako – „Komunikacja na odległość, z wykorzystaniem elektrycznych albo optycznych możliwości transmisji, między ludźmi i / albo komputerów” (Skiba,1998).

Telepielęgniarstwo pomaga w zarządzaniu usługami i zapewnia większą efektywność wykorzystania zasobów ludzkich oraz zwiększony dostęp do edukacji i badań naukowych .

Telepielęgniarstwo nie jest niczym nowym. Są na świecie miejsca gdzie pielęgniarki dostarczają informację zdrowotną i poradę pielęgniarską przy użyciu telefonu – od dziesięcioleci . Jest to bardzo szybko rozwijająca się gałąź usług polegająca na teleinformacji nt. promocji zdrowia, zapobiegania chorobom, sposobów leczenia i diagnozowania oraz edukacji. Nie tylko rozwinięte kraje zachodnie mogą poszczycić się dobrymi wynikami rozwoju „Telenursingu”, również kraje rozwijające się wskazują korzyści płynące z wykorzystania technologii umożliwiających łączność na odległość.
Telepielęgniarstwo nie wymaga specjalnych certyfikatów ani licencji, lecz system powinien mieć możliwość oceny i pewność, że dostarczana usługa jest bezpieczna i zapewnia odpowiednią jakość opieki. Istnieją także niedogodności wynikające z tej formy współpracy z pacjentem. Fizyczna separacja pacjentów może powodować trudność w powstaniu i zastosowaniu właściwych relacji terapeutycznych i osiąganiu przez pielęgniarki możliwości rozwoju umiejętności komunikowania się tak samo jak kompetencji technologicznych

Dostępność : Dostęp do Telepielęgniarstwa jest możliwy w domu, w szpitalu, czy z wykorzystaniem centrów Telepielęgniarstwa, przy pomocy np. telefonów komórkowych. Telefoniczna opieka domowa jest obecnie najszybciej rozwijającą się siecią usług medycznych.

W opiece domowej pielęgniarki używają systemów, które umożliwiają monitorowanie parametrów fizjologicznych w domu tj. pomiar RR, glukozy, funkcjonowanie respiratorów oraz pomiar masy ciała za pośrednictwem internetu. Wykorzystując interaktywne systemy video, pacjenci kontaktują się z pielęgniarkami o dowolnej porze oraz mogą uzyskać konsultacje video nt. każdego problemu np. jak zmieniać igły aby wykonywać iniekcje z insuliny czy też odbywać konsultacje np. nt. problemów z oddechem w przypadku chorób układu oddechowego. Tego rodzaju pomoc jest szczególnie istotna w przypadku dzieci i dorosłych chorych przewlekle i upośledzonych, zwłaszcza tych, u których występują problemy sercowo – oddechowe. Telepielęgniarstwo pomaga pacjentom i ich rodzinom w aktywnym uczestniczeniu w planowaniu opieki, zarządzaniu samoopieką , zwłaszcza w zakresie chorób przewlekłych. Umożliwia ono dostarczenie informacji w odpowiednim czasie z wykorzystaniem wsparcia np. on-line. Kontynuacja opieki jest możliwa dzięki systematycznym kontaktom z pielęgniarką.

Telepielęgniarstwo jest przede wszystkim niskokosztowe i nie wymaga dużych nakładów na wyposażenie praktyki, skraca czas pobytu pacjenta w szpitalu, zwiększa dostępność do usług medycznych populacji, która bardzo często jest szeroko rozproszona , rozszerza także dostęp do usług wysokiej jakości w opiece domowej.

W Danii dzięki regularnym kontaktom telefonicznym pielęgniarek pracujących w ambulatoriach z osobami z przewlekłymi problemami zdrowotnymi, o połowę zmniejszyły liczbę hospitalizacji.

W Islandii gdzie występuje mała gęstość zaludnienia – telefoniczne konsultacje pielęgniarskie wspierają matki w sytuacji problemów z małymi dziećmi, powoduje to zmniejszenie uciążliwości wynikających z opieki nad dziećmi i redukuje stres związany z utrudnionym kontaktem z ochroną zdrowia.
Efektywność usługi Telepielęgniarstwo zaznacza się m.in. w:

  • Dostarczaniu pacjentom oraz ich rodzinom aktualnych informacji;
  • Redukcji wysokokosztowych usług zdrowotnych (gabinety lekarskie, szpitale, oddziały pierwszej pomocy, pielęgniarki domowe);
  • Ograniczeniu nakładów (zasobów) fizycznych – opieka może być dostarczona nawet ponad granice geograficzne, a mobilność pacjentów nie jest przeszkodą w dostępie do świadczonej usługi;
  • Ograniczeniu czasu pobytu pacjentów w szpitalu i zwiększa ich bezpieczeństwo w środowisku domowym;
  • Korzystaniu z dostępnych technologii przez chorych z chorobami przewlekłymi, wymagających monitorowania, a nie spełniających kryteriów dla opieki domowej; bądź takich których na nią nie stać – dzięki Telepielęgniarstwu istnieje możliwość znacznego obniżenia kosztów i wzrost dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Najnowsze informacje kliniczne, z wykorzystaniem krajowych i międzynarodowych ekspertów, mogą być dostarczane i rozpowszechniane wśród innych profesjonalistów, którzy współpracują w opiece nad klientem/pacjentem.

W Irlandii Płn. jedna z pielęgniarek stworzyła projekt Telepielęgniarstwa dla grupy pacjentów z owrzodzeniem podudzi, efektem podejmowanych działań była poprawa jakości usług , rozwinięcie systemu opieki nad pacjentami z ww. problemem zdrowotnym i w rezultacie umocnienie pozycji pielęgniarek w Irlandii.

Nowe technologie zwiększają także możliwości kształcenia pielęgniarek poza uczelnią i kształcenia ustawicznego. Umiejętności kliniczne mogą być nauczane i praktykowane z wykorzystaniem modeli symulacyjnych. Wykorzystanie technologii dało możliwość rozwoju ICNP – projektu długoterminowego, którego zadaniem jest tworzenie ustrukturalizowanej terminologii oraz klasyfikacji, która może być wykorzystana do stworzenia bazy danych, wykorzystanej jako część zintegrowanych, wielodyscyplinarnych systemów informacyjnych opisujących czynności wykonywane przez pielęgniarki.
więcej w załaczonych dokumentach PDF

1. Telenursing – Telepielęgniarstwo
2. Wskaźnik jakości HOBI
3. Miedzynarodowa Klasyfikacja Opieki Pielęgniarskiej INCP
4. Opieka nad chorymi terminalnie. Towarzyszenie w godnym umieraniu

Szkolenie – „Analiza przypadków w pielęgniarstwie”

II Seminarium dotyczące wdrażania standardu ICNP® do praktyki
W dniu 27 marca 2015 r. zakończyło się II Seminarium dotyczące wdrażania międzynarodowego standardu ICNP® do praktyki, pt. „STOP wykluczeniu cyfrowemu w pielęgniarstwie. Elektroniczna dokumentacja medyczna: doświadczenia z wdrażania i wykorzystania Klasyfikacji ICNP® w Elektronicznym Rekordzie Pacjenta (EHR) w Polsce”

matriał z Seminarium do pobrania w formacie pdf

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PRAKTYKI PIELĘGNIARSKIEJ (ICNP)
W dniu 29 lipca 2014 roku odbyłyśmy podróż do Łodzi aby spotkać się z dr nauk o zdrowiu, magistrem pielęgniarstwa Panią Dorotą Kilańską,
Członkiem Zarządu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN)
Koordynatorem ICNP w Polsce
Przewodnicząca Rady ds. e-zdrowie w Pielęgniarstwie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)
Dyrektor Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej(ICNP)

Pani Doktor mimo, iż przebywa na urlopie, spotkała się z nami. „Burza mózgów” trwała 2 godziny. Było gorąco (na zewnątrz też) i bardzo owocnie. Jesteśmy wdzięczne za możliwość współpracy z tak profesjonalną osobą, pasjonatką, twórcą idei przyszłości pielęgniarstwa, a zarazem przyjazną, ciepłą, kochaną osobą.

Dziękujemy Pani Doktor za poświęcony nam czas, za cenne wskazówki, za pokazanie kierunku, w którym powinnyśmy i bardzo chcemy zmierzać w swoim zawodzie.
Myślę, że spotkanie nie tylko na nas zrobiło wrażenie ale i na Pani Dorocie Kilańskiej, ponieważ zanim wróciłyśmy do Lubonia, na portalu społecznościowym FB pojawił się wpis