PANACEUM

Najczęściej zadawane pytania

Staramy się jak najszybciej zapewnić każdemu pomoc, ale pomimo możliwości personalnych, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania narzuconych przez NFZ limitów wykonywanych świadczeń.
Stąd pojawia się konieczność wpisywania pacjentów na listę osób oczekujących, zwłaszcza w przypadku opieki długoterminowej. Jak sama nazwa wskazuje, tacy podopieczni są pod naszą opieką czasem bardzo długo (latami) i dlatego trudno jest nam dokładnie ustalić konkretny termin przyjęcia nowego pacjenta. Prosimy o wyrozumiałość  ponieważ przyczyna tego stanu rzeczy nie leży po naszej stronie.
W Hospicjum Domowym czas oczekiwania na rozpoczęcie świadczeń zazwyczaj nie przekracza kilku tygodni, dokładną informację zawsze można uzyskać telefonicznie.
Pacjenci kierowani do opieki długoterminowej najczęściej muszą poczekać kilka miesięcy lub dłużej 🙁

Hospicjum Domowe:  należy dostarczyć:
1. Skierowanie do Hospicjum Domowego (prosimy zwrócić uwagę na to, że określenia „do opieki paliatywnej” lub „ do poradni paliatywnej/ hospicyjnej” są niewłaściwe i trzeba będzie takie skierowanie poprawić!)
2. Dokument potwierdzający ubezpieczenie chorego
3. oraz najbardziej aktualną dokumentację medyczną potwierdzającą rozpoznanie choroby.

Opieka Długoterminowa:  konieczne jest:
1. Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową na odpowiednim formularzu, które można wydrukować z naszej strony internetowej (patrz zakładki po lewej stronie – do pobrania)
2. oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie chorego (ewentualnie obustronna kserokopia tego dokumentu) np. legitymacja emeryta- rencisty, numer NIP pracodawcy, legitymacja KRUS.

W obu powyższych przypadkach, konieczne będzie także wypełnienie dwóch dokumentów:  „Zgoda pacjenta do objęcia opieką paliatywno-hospicyjną” oraz „Oświadczenie  pacjenta”. Można to zrobić na miejscu w siedzibie firmy lub wydrukować z naszej strony internetowej i podpisane przez pacjenta, dostarczyć razem ze skierowaniem.
Jeśli pacjent jest osobą ze szczególnymi uprawnieniami, np. kombatantem, inwalidą wojennym/wojskowym,  zasłużonym honorowym dawcą krwi, szpiku prosimy o dostarczenie również dokumentu potwierdzającego te uprawnienia.

Podstawowa Opieka Zdrowotna:  wystarczy zlecenie lekarskie np. od lekarza rodzinnego na zabiegi;  zgłoszenia można dokonać telefonicznie a zlecenie przekazać pielęgniarce podczas pierwszej wizyty. Jeśli osoba zgłaszana nie jest naszym pacjentem konieczne będzie złożenie „Deklaracji wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej”.

NIE, to nie należy do zakresu czynności wykonywanych przez pielęgniarkę. Tego typu opiekę można uzyskać ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej . Jest to opieka w niewielkim zakresie odpłatna, cena ustalana jest w zależności od dochodów podopiecznego.
Rola pielęgniarki: wykonuje ona zabiegi typowo pielęgniarskie: np podaje leki, kroplówki, zmienia opatrunki, cewniki u kobiet, pielęgnuje rany odleżynowe, mierzy ciśnienie i poziom cukru itp. Jej rolą jest pełna edukacja rodziny w zakresie opieki nad chorym i pomoc w tej opiece.
Rola opiekunki: wykonywanie usług opiekuńczych: np. mycie, kąpiel, mycie głowy, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, przygotowanie posiłków, karmienie, zmiana pieluchomajtek, posiedzenie z chorym, itp

“Kiedy dana osoba decyduje się zostać pielęgniarką, podejmuje najważniejszą decyzję w swoim życiu. Postanawiają poświęcić się opiece innych.”
— Margaret Harvey