PANACEUM

Opieka w domu

Świadczenia hospicjum domowego dla dorosłych

Zespół, w skład którego wchodzą: lekarze, pielęgniarki, psycholog, fizjoterapeuta obejmują kompleksową opieką pacjentów z chorobą nowotworową, z chorobami mięśnia sercowego, niewydolnością oddechową, chorobami centralnego układu nerwowego, z owrzodzeniem odleżynowym. Do objęcia opieką niezbędne jest skierowanie od lekarza: rodzinnego, z oddziału szpitalnego, specjalisty.

Świadczenia pielęgniarki rodzinnej

Pielęgniarka rodzinna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad jednostką, lub całą rodziną. Wykonuje świadczenia zapobiegawcze, diagnostyczne, pielęgnacyjne, lecznicze i rehabilitacyjne. Pielęgniarkami rodzinnymi w naszym zespole są:

Świadczenia pielęgniarki domowej opieki długoterminowej

Pielęgniarka domowej opieki długoterminowej obejmuje świadczeniami podopiecznych wymagających wzmożonej działalności opiekuńczej, pielęgnacyjnej i terapeutycznej, spowodowanej przewlekłą i obłożną chorobą, niepełnosprawnością lub wiekiem, niezdolnych do samodzielnej egzystencji stale lub przez dłuższy okres czasu.

“Pielęgniarki zapewniają komfort, współczucie i opiekę bez recepty.” — Val Saintsbury